Trygg / Lade har to hovedanlegg samt et klubbhus i tilknytning til baneanlegget på Ringve.

1200px-Trygghuset_lade.jpg

RINGVEBANEN

En 9'er bane og en 7'er treningsbane. Kunstgress på begge.

Klubbhus med garderober i kjelleren.

obosbanen.jpg

OBOSBANEN

En 11'er bane, ferdig i 2012. Kunstgress.

Speakerbu og innbytterbenker med tak/vegger. På grunn av store byggearbeider er det for tiden ikke noen tilgjengelige garderober på Ladeanleggene. Lagene kan eventuelt benytte våre garderober ved Ringvebanen / klubbhuset.

Trygghuset kortsiden.jpg

KLUBBHUSET

Skal du spille kamp, spise en vaffel - eller bare slå av en prat? Da er klubbhuset stedet. Her møtes alle.
Før eller seinere. Klubbhuset er nemlig Trygg / Lades miljøskaper nummer én. Her møtes foreldre til festlig lag, her har ungene sine sesongavslutninger, her myldrer det av både liten og stor under den årvisse Obos minicupen i fotball.
For å nevne noe.