Kvalitetssystem : Retningslinjer og sportslige planer

Organisering av sportslige planer for klubben:

  • Klubbens sportslige satsing skal til enhver tid skje i henhold til klubbens lov og herunder klubbens visjon.

  • Loven er vedtatt av klubbens årsmøte, og bare klubbens årsmøte kan beslutte endringer i loven.

  • Hver avdeling har ansvar for å utforme mer detaljerte planer for sitt aktivitetstilbud, men disse må ikke komme i konflikt med klubbens overordnede lov eller visjon.

  • Særidretter innen Idrettsskolen (barneidrett) koordineres av leder for Idrettsskolen og den aktuelle idrettens sportslige utvalg.

Føringene i sportslig plan gjelder for alle lag i den aktuelle avdeling / idrett så lenge ikke annet er avtalt.

Søknad om unntak fra føringene i sportslig plan og eventuelle forslag til forbedringer rettes til og godkjennes av de respektive avdelingslederne.