Tilsyn i Ladehallen sikrer 150 000 i årlig inntekt

SK Trygg / Lade har sammen med Freidig fått tildelt tilsynsvaktene i Ladehallen.

Dette sikrer klubben 150 000 i årlig inntekt, noe som sikrer aktivitetsbudet vi allerede har, og samtidig kan legge grunnlag for videre arbeid med realisere en egen innendørs hall i tilknytning til Ladeanleggene.

TL har ansvar for tilsyn mandag til torsdag 17.00 - 23.30 noe som selvsagt krever at vi holder vår gode dugnadsånd levende.

Å sammen skape et godt oppvekstmiljø i tillegg til gode vilkår for aktivitet og idrett på Lade er vårt viktigste oppdrag.

#tryggrausstoltsammen

HER KAN DU LESE INSTRUKSER FOR HALLVAKTENE