En innsidepasning fra deg

Kan du ingenting om fotball men vet betydningen av en god innsidepasning? Da kan vi bli en god match!

Fotballavdelingen i klubben er på jakt etter gode kandidater til å ikle seg følgende roller:

  • Leder

  • Sekretær

  • Dommeransvarlig

Ingen av rollene krever trenerkompetanse i fotball. Dette er administrative roller som skal sørge for gode rammebetingelser for de som driver det sportslige. Du vil få god opplæring og støtte av øvrige styremedlemmer.

Har du spørsmål, er du interessert, eller eller har du forslag til kandidater, kan du kontakte valgkomiteen: Marit Vassbotn Bjørseth (452 58 637), Gro Olsvold (452 57 250), Siw Iren Følstad (922 04 242) eller Rune Sakshaug.

vi trenger deg