Bli med på laget!

gjør Lade / LILLEBY til bydelen du selv ønsker å bo i.

VÆR MED PÅ Å SKAPE en aktiv og sosial hverdag for barn og voksne.


PRISER OG Nyttig informasjon

om aktivitetsavgiften 

Medlemmene i Trygg Lade betaler hvert år aktivitetsavgift. Beløpet blir hvert år fastsatt av fotballstyret ut i fra årlig budsjett, og den varierer for årsklassene. Aktivitetsavgiften faktureres en gang pr. år. Avgiften dekker i hovedsak:

  • Trenerkostnader

  • Avgifter til Trøndelag fotballkrets

  • Forsikringer

  • Utstyr

  • Spilleroverganger

  • Dommerutgifter

  • Kurs og opplæring

  • Baneleie

I tillegg til aktivitetsavgiften kommer også årlig medlemsavgift.

 

Aktivitetsavgift barn (under 13 år)

Det er gradvis stigende aktivitetsavgift for årgangene i idrettsskolen (barneidretten), dette står i forhold til antall anbefalte ukentlige økter for barn. Les mer om aktivitetstilbudet her.

For 2017 / 2018 er satsene:

2013 Gratis ut oppstartsåret
2012 kr 900
2011 kr 1 000
2010 kr 1 200
2009 kr 1 300
2008 kr 1 400
2007 kr 1 600
2006 kr 1 700

Aktivitetsavgift sesongen 2018: 

Jenter og gutter 13: kr 3 500
Jenter og gutter 14: kr 3 700
Gutter 16: kr 5 000
Gutter 17: kr 5 000