Bli med på laget!

gjør Lade / LILLEBY til bydelen du selv ønsker å bo i.

VÆR MED PÅ Å SKAPE en aktiv og sosial hverdag for barn og voksne.


PRISER OG Nyttig informasjon

Som medlem betaler du medlemsavgift og aktivitetsavgift. Medlemsavgiften er fast og aktivitetsavgiften varierer i forhold til barnets alder. Se under for gjeldende satser for 2019 / 2020. Medlemsavgift og aktivitetsavgift faktureres separat.

om MEDLEMSAVGIFTEN

Alle medlemmer i Trygg / Lade betaler medlemsavgift. For 2019 / 2020 er satsene:

Barn kr 200
Voksen (over 18 år) kr 300
Familie kr 500
Honør (over 67) kr 150

om aktivitetsavgiften 

Medlemmene i Trygg Lade betaler hvert år aktivitetsavgift. Beløpet blir hvert år fastsatt av fotballstyret ut i fra årlig budsjett, og den varierer for årsklassene. Aktivitetsavgiften faktureres en gang pr. år. Avgiften dekker i hovedsak:

  • Trenerkostnader

  • Avgifter til Trøndelag fotballkrets

  • Forsikringer

  • Utstyr

  • Spilleroverganger

  • Dommerutgifter

  • Kurs og opplæring

  • Baneleie

 

Aktivitetsavgift barn (under 13 år)

Det er gradvis stigende aktivitetsavgift for årgangene i idrettsskolen (barneidretten), dette står i forhold til antall anbefalte ukentlige økter for barn. Les mer om aktivitetstilbudet her.

For 2019 / 2020 er satsene:

BARN FØDT AVGIFT
2014 Gratis ut oppstartsåret
2013 kr 900
2012 kr 1 000
2011 kr 1 200
2010 kr 1 300
2009 kr 1 400
2008 kr 1 600
2007 kr 1 800

Aktivitetsavgift sesongen 2019 / 2020: 

Jenter og gutter 13: kr 3 500
Jenter og gutter 14: kr 3 700
Gutter 16: kr 5 000
Gutter 17: kr 5 000

Andre spørsmål og henvendelser

Har du andre spørsmål eller henvendelser vedrørende medlemskap, send en e-post til medlem@trygglade.no.