DITT MEDLEMSKAP

For alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap, ta kontakt med medlem@trygglade.no.

Hvis det er noe du ikke finner eller noe du savner informasjon om, send en mail til web@trygglade.no.

medlems- og aktivitetsavgift

Som medlem betaler du medlemsavgift og aktivitetsavgift. Medlemsavgiften er fast og aktivitetsavgiften varierer i forhold til barnets alder. Se under for gjeldende satser for 2019 / 2020. Medlemsavgift og aktivitetsavgift faktureres separat. Les mer her.


DELTA I DRIFTEN AV TRYGG / LADE

For å holde deltakeravgiftene på et minimum, er vi avhengig av at så mange som mulig bidrar. Flere voksne betyr et større fellesskap og flere å dele oppgavene på. Har du lyst og anledning til å bidra, kan du lese mer om rollene som hver enkelt årgang trenger her. Send gjerne en mail til en kontaktpersoner i din årgang for å høre mer eller delta.

 

Har du en aktiv rolle i klubben?

BE om TILGANG TIL Google suite.

G-Suite-Portfolio-Final-1.png

Ønsker du egen bruker @trygglade.no kan du be om tilgang via knappen under. Brukeren gir deg din egen mailadresse samt tilgang til 30 GB skylagring og Google sine nettbaserte applikasjoner for regneark, dokumenter og presentasjoner. Via applikasjonene kan du enkelt dele informasjon og samarbeide med andre i klubben. Du kan også lage egne enkle nettsider for årgangen eller laget ditt.


generell informasjonÅRSMØTER