Velkommen til Sportsklubben Trygg/Lade

SIDEN 1910 har vi vært et dugnadsdrevet idrettslag med hovedvekt på allsidig idrettsopplæring.

Klubben har stor betydning for miljøet på Ladehalvøya og fungerer som en viktig sosial arena for både barn og voksne. For barn og ungdom er Lade og Lilleby skole våre primære rekrutteringsarenaer.

Oppslutningen blant barn og unge er stor. I dag er vi ca. 1 100 medlemmer hvorav ca. 900 er aktive medlemmer. Klubben består av et Hovedstyre og 4 idrettsavdelinger (barneidrett, fotball, håndball, innebandy). Vi har også et dame seniorlag samt et aldersbestemt guttelag i basket.

Hovedstyret har overordnet ansvar for økonomi, administrasjon og klubbens sportslige tilbud, mens avdelingene har ansvar for gjennomføring av de ulike aktivitetene.

Ladehalvøya har en voldsom tilvekst nå og i årene framover, noe som medfører at klubben vokser betydelig. Dette betyr også spennendne prosjekter for å sikre at barn og unge på Ladehalvøya har de anleggene de trenger og fortjener.

Per i dag drifter vi Ringvebanen med sin 10'er og 7'er bane i tillegg til OBOS 11'er kunstgressbane som ble åpnet i 2012. Dette gjør at vår fotballsatsing har gode anleggsvilkår.

Klubben er i dialog med Trondheim Kommune angående Lade Idrettspark og vår kommende kombihall der. Klubben er superbruker på den nye idrettshallen som kommer på Nye Lade Skole. Dette er viktig for klubben framover for å sikre tilgangen til anlegg, spesielt vinterstid.

 

FORELDREDREVET klubb med fokus på allsidighet

Alle aktiviteter for de yngste er drevet av foreldrene. Foreldre på hvert årskull planlegger og gjennomfører aktivitetene i samråd med avdelingene. Dette gir også en fin mulighet til å bli kjent med barna og nærmiljøet på Ladehalvøya. Som følge av at mye er foreldrebasert, kan vi holde aktivitetsavgiftene lave.

Trygg / Lade satser på allsidig idrettsopplæring med trygghet og mestring i fokus.

Klubben ønsker å gi barna på Ladehalvøya et godt idrettstilbud som bidrar til at:

  • Flest mulig barn ønsker å delta i idrettsaktiviteter

  • Barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt

  • Opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov

  • Barna opplever mestring og framgang

  • Trening oppleves som lekbetont


VÅRE VERDIER

TRYGG

Klubben ønsker å bidra til at barn skal ha et trygt nærmiljø. Alle barn skal føle at de er velkommen og føle seg trygge i klubben. Å være trygg er et ansvar både barn og voksne kan bidra til.

RAUS 

Vi skal være rause med hverandre. Raushet er å inkludere andre i lek og trening. Raus er å bry seg om andre. Raus er å ha et godt samarbeid på tvers av egne årganger-lag-idrett.

STOLT

Som klubb ønsker vi å være stolt av hvem vi er og hva vi gjør. Å føle mestring i det sportslige og føle samhold og fellesskap gjør oss stolte.