Fra NIF’s håndbok om allidrett:

“Allidrett - er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En idrettsskole kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag.”

I Trygg/Lade skal vi gi alle barn på Lade og Lilleby muligheten til å vokse opp i et sunt og trygt miljø preget av idrettsglede og mestring. Vårt motto er “flest mulig, lengst mulig”.

Gjennom dedikerte foreldre ønsker vi å skape gode relasjoner mellom barna og samtidig sørge for et godt foreldrenettverk rundt om på halvøya.

For de minste barna er allidretten det første møtet med Trygg/Lade. Her fokuserer vi på at fysisk aktivitet først og fremst skal være gøy og preget av lek, samtidig som det gir sosial trening. Vi bruker tid både i gymsal og ute og har også tilbud om svømmeopplæring for de minste årgangene.

Etterhvert starter vi med fotball og håndball etter sesong og har også muligheter for innebandy og basket. Foreldrene driver aktivitetene. Det er mulighet for kurs, opplæring og veiledning underveis for de som er interessert i å delta som aktivitetsledere og trenere.

Vi tror at barn som lærer og mestrer innenfor trygge og gode rammer bidrar til et godt oppvekstmiljø. Foreldrene som hjelpe til som trenere og i andre roller i de ulike årgangene, får en unik kjennskap til nærmiljøet barnet skal vokse opp i og et utvidet nettverk av voksne.