Å organisere et idrettslag basert på frivillighet og dugnad, krever aktive og dedikerte voksne.

Trygg / Lade er organisert med et hovedstyre, fem idretts-avdelinger, kontrollkomité og valgkomité.

I tabellen under kan du finne frem til medlemmer og kontaktinformasjon i de ulike styrene og komitéene.