Arbeideravisa 15.mai 1984

Klubbhuset er NAVET i Trygg / Lade

SIden 1984 har medlemmer møttes her i sportslige og sosiale sammenhenger. Her arrangeres foreldrefester, sesongavslutninger, møter for de ulike avdelingene og årsmøter. Her er det kiosk under turneringene og under den årlige OBOS-Minicup er det her det skjer.

leie av huset : retningslinjer

Klubbens avdelinger og medlemmer har førsteprioritet. Ansvarlig leietaker må være over 25 og være tilstede under arrangementet. Kun klubbens aktive medlemmer kan booke konfirmasjon. 

Reservasjon gjøres til bookingansvarlig Wenche Sakshaug.

Mandag – fredag dagtid:
Ingen begrensninger på utleie. Langtidskontrakt kan inngås.

Mandag – torsdag kveld:
Fast leie er begrenset. Leies ut til lag og foreninger som har tilhørighet til bydelen eller som driver med aktiviteter for Lades innbyggere. Klubbens avdelinger kan selv booke seg inn gjennom tilgang fra huskomitéen.

Fredag – søndag:
All leie, også for klubbens medlemmer, må gjøres gjennom bookingansvarlig.