Arbeideravisa 15.mai 1984

Klubbhuset er NAVET i Trygg / Lade

SIden 1984 har medlemmer møttes her i sportslige og sosiale sammenhenger. Her arrangeres foreldrefester, sesongavslutninger, møter for de ulike avdelingene SAMT årsmøteNE. HUSET FUNGERER SOM kiosk under turneringene og under den årlige OBOS-Minicup.


retningslinjer FOR LEIE AV HUSET

Klubbens medlemmer har førsteprioritet. Ansvarlig leietaker må være over 25 år og selv være tilstede under arrangementet. Kun klubbens aktive medlemmer kan booke konfirmasjon.

Reservasjon gjøres til bookingansvarlig Nina Nilsen (nina@trygglade.no).

Mandag – fredag dagtid:
Ingen begrensninger på utleie. Langtidskontrakt kan inngås.

Mandag – torsdag kveld:
Fast leie er begrenset. Leies ut til lag og foreninger som har tilhørighet til bydelen eller som driver med aktiviteter for beboere på Lade. Klubbens avdelinger kan selv booke etter tilgjengelighet.

Fredag – søndag:
All leie, også for klubbens medlemmer, må gjøres gjennom bookingansvarlig.