BETINGELSER OG PRISER 2018

Alle priser forutsetter at leietaker overholder alle vilkår i avtalen. Brudd på avtalen kan føre til et straffegebyr på kr 1000 eller man risikerer å miste retten til å leie ved en senere anledning.

Mandag – fredag kl. 07:00-16:30:
Kr 1000 pr dag.

Mandag – torsdag kveld kl. 17:00 – 23:00:
Kr 1500 pr kveld for medlemmer av klubben.
Kr 1000 pr kveld for barnebursdag
Kr 2000 pr kveld for andre lag og organisasjoner

Fredag kl. 17:00 – lørdag kl. 11:00:
Kr 2500 for medlemmer
Kr 3000 for familie til medlemmer
Kr 4000 for ikke medlemmer

Lørdag kl. 12:00 – søndag kl. 12:00:
Kr 2500 for medlemmer
Kr 3000 for familie til medlemmer
Kr 4000 for ikke medlemmer

Ønskes leie tidligere ved fredag eller lørdag, kommer et tillegg på kr 500 (forutsatt at huset er ledig).

Konfirmasjon:
Kr 2500

Foreldrefest i klubbens regi eller til inntekt for skoletur, fredag og lørdag kveld:
Kr 1500 pr kveld.

Arrangement til inntekt for skoletur, med aktiviteter for/med barn er gratis.

 

DEPOSITUM

På grunn av mange avbestillinger av klubbhuset har vi innført et depositum når storstua ønskes
reservert minst 3 måneder før leieforholdet. Depositumet tilfaller klubben ved avbestilling av
lokalet 2 uker før leieforholdet. Ved betaling av leieforholdet vil depositumet gå inn i leiesummen.


BOOKING

Her kan dere booke Storstua (med kjøkken) og Styrerommet (interne møter).

Kalenderen under viser om og når lokalene er ledige.

BLÅ (Huskomiteen):  dette er utleie som er godkjent av Huskomiteen.
GRØNN (Reservasjon Storstua):  dette er interne bookinger av storstua i ukedagene.
RØD (Styrerommet): dette er interne bookinger av styrerommet.

For utleie av Storstua er det en del regler som gjelder, se utleieregler.

Klubbens tillitsvalgte kan selv gå inn i kalenderen og booke Styrerommet og Storstua i ukedagene. Klikk på det lille GoogleKalender-tegnet nederst til høyre for å åpne kalenderen i edit-modus. Hvis du mangler tilgang, ta kontakt med din avdelingsleder.

Husk å meld fra til Huskomiteen dersom det gjelder utleie på ukedagene som du skal betale for (f.eks barnebursdager)


OVERSIKT OVER ARRANGEMENTer OG LEDIGE DATOER


Huskomitéen

Leder og nøkkelansvarlig:

Gunn Storfjeld
Tlf: 980 70 267
E-post: gstorfj@online.no

Nestleder:

Georg Søyseth
Tlf: 926 30 162
E-post: gsouseth@online.no

Bookingansvarlig:

Wenche Sakshaug
Tlf: 920 83 682
E-post: wenchesakshaug@gmail.com

For utlevering av nøkkel, fremvis bekreftelse på din rolle fra din avdelingsleder. Depositum kr 400,-.