BETINGELSER OG PRISER 2018

Alle priser forutsetter at leietaker overholder alle vilkår i avtalen. Brudd på avtalen kan føre til et straffegebyr på kr 1000 eller man risikerer å miste retten til å leie ved en senere anledning.

Mandag – fredag kl. 07:00-16:30:
Kr 1 000 pr dag.

Mandag – torsdag kveld kl. 17:00 – 23:00:
Kr 1 500 pr kveld for medlemmer av klubben.
Kr 1 000 pr kveld for barnebursdag
Kr 2 000 pr kveld for andre lag og organisasjoner

Fredag kl. 17:00 – lørdag kl. 11:00:
Kr 2 500 for medlemmer
Kr 3 000 for familie til medlemmer
Kr 4 000 for ikke medlemmer

Lørdag kl. 12:00 – søndag kl. 12:00:
Kr 2 500 for medlemmer
Kr 3 000 for familie til medlemmer
Kr 4 000 for ikke medlemmer

Ønskes leie tidligere ved fredag eller lørdag, kommer et tillegg på kr 500 (forutsatt at huset er ledig).

Konfirmasjon:
Kr 2 500

Foreldrefest i klubbens regi eller til inntekt for skoletur, fredag og lørdag kveld:
Kr 1 500 pr kveld.

Arrangement til inntekt for skoletur, med aktiviteter for med barn er gratis.

 DEPOSITUM

Ønskes Storstua reservert minst 3 måneder før leieforholdet må depositum innbetales etter avtale. Depositumet tilfaller klubben ved avbestilling av
lokalet 2 uker før leieforholdet. Ved betaling av leieforholdet vil depositumet gå inn i leiesummen.


BOOKING

Her kan dere booke Storstua (med kjøkken) og Styrerommet (interne møter).

Kalenderen under viser om og når lokalene er ledige.

BLÅ (Huskomiteen):  dette er utleie som er godkjent av Huskomiteen.
GRØNN (Reservasjon Storstua):  dette er interne bookinger av storstua i ukedagene.

Klubbens tillitsvalgte kan selv gå inn i kalenderen og booke Styrerommet og Storstua i ukedagene. Klikk på det lille GoogleKalender-tegnet nederst til høyre for å åpne kalenderen i edit-modus. Hvis du mangler tilgang, ta kontakt med din avdelingsleder.

Husk å meld fra til Huskomiteen dersom det gjelder utleie på ukedagene som du skal betale for (f.eks barnebursdager)


OVERSIKT OVER ARRANGEMENTer OG LEDIGE DATOER


Huskomitéen

Nøkkel og tilsynsansvarlig:

Irene Hegge
Tlf: 924 34 091
E-post: ih@trygglade.no

Materialansvarlig:

Gisle Johansen / Magnus F. Aune
Tlf: 917 33 415 / 924 42 092
E-post:  gisle@trygglade.no

Bookingansvarlig:

Nina Nilsen
Tlf: 951 60 240
E-post:  nina@trygglade.no

For utlevering av nøkkel, fremvis bekreftelse på din rolle fra din avdelingsleder. Depositum kr 400,-.