OM HÅNDBALL I TRYGG / LADE

Håndballavdelingen i Trygg/Lade tilbyr aktiviteter for barn fra 6 år og opp til voksne spillere.

For tiden har vi 14 aktive lag fordelt på 7 årganger samt et damelag som spiller 5 divisjon i Trønderenergiserien.

Det meste av treninger er lagt til Ladehallen på Lade Skole eller i Autronicahallen på Ladesletta.

Er du eller har du barn som er interessert i å spille håndball, kontakt oss på handball@trygglade.no.NB! SIDEN ER UNDER UTVIKLING.

Spørsmål kan rettes til handball@trygglade.no