ute om Våren

øvelser…

ute om høsten

øvelser…

ute på is og snø

øvelser…

ute om sommeren

øvelser…