Sikring av halltid til barneidretten

En tid har styret i BAI har sett litt mørkt på gjennomføring av aktiviteter for høsten og vinteren 2018 / 2019. Siden midten av august har det sett ut som om kun timen fra 16.00-17.00 mandag til torsdag har vært tilgjengelig for barneidretten i Ladehallen. Dette er en tid på dagen da det et ytterlig vanskelig for de fleste foreldre å rekke å delta på en aktivitet med barna.

Derfor meldes det med glede om at BAI-styret med John Wormdal i Spissen nå har lyktes med å overtale Trondheim Kommune til å la oss ta i bruk salene på Ringve skole også denne vinteren.

Programmet vil settes sammen i løpet av de neste ukene, og publiseres så snart det er klart.