OPPSTART FOR 2014 BARNA

HAR DU BARN FØDT I 2014?

Bor dere på Lade, Lilleby eller i nærheten av Ladehalvøya?

Idrettslaget Trygg/Lade tilbyr allidrett fra året barna fyller 5 år. For de minste barna er allidretten det første møtet med Trygg/Lade. Her fokuserer vi på at fysisk aktivitet først og fremst skal være gøy og preget av lek, samtidig som det gir sosial trening. Vi bruker tid både i gymsal og ute og har også tilbud om svømmeopplæring for de minste årgangene.

Foreldrene hjelper til som trenere og får en unik kjennskap til nærmiljøet barnet skal vokse opp i og et utvidet nettverk av voksne.

Ønsker du at ditt barn skal delta og vil du bidra som trener og/eller støtteapparat? Trygg/Lade inviterer til foreldre på 2014-årgangen til oppstartsmøte. Vi informerer om allidretten og klubben, samt rekrutterer til nøkkelroller som må på plass for å etablere et tilbud. Vel møtt!

Torsdag 19.9 kl 19.00-20.00

Sted: Trygg/Lade-huset (Gunnlaugs vei 13)