Kvalifisert til 0.divisjon

Det gror godt på G16

På G16 laget som nå er kvalifisert til 0.divisjon og som vant Flatås Julecup sist helg, er det en god blanding av 03 og 04 gutter. Mange av de har vært eller er kretslags-spillere.

Dette lover bra for en spennende 2019 sesong! Flere av 03 gutta har i 2018 fått prøvd seg på seniornivå, noe som er av stor betydning for utviklingen til spillerne.

Det er ikke mange klubber i Norge tilbyr slike muligheter til denne aldersgruppen.


LITT FAKTA OM 0.DIVISJON

Begrepet 0.divisjon er i utgangspunktet en teknisk betegnelse på det øverste nivået i en klasse og spillform. Eliteserien for menn og Toppserien for kvinner betegnes rent teknisk også som 0-divisjon.

Det spesielle med 0.divisjon som konsept er at det i tillegg til at det er en ordinær serieordning for de øverste nivåene så omfattes lagene og klubbene av en protokoll. Protokollens hovedhensikt er å bidra til å heve både det sportslige nivået over tid og bidra til en høyere standard på kampgjennomføring (før, under og etter). Protokollen inneholder kriterier som stiller krav til klubbenes sportslige virksomhet i både et kort og lengre perspektiv, krav til klubbens tilrettelegging for gode kampopplevelser og Fair Play.