Informasjonsmøte : Allidrett 2013 årgangen

Velkommen til informasjonsmøte vedrørende oppstart av all-idrett for 2013-årgangen i Trygg-Lade. Vi ønsker å invitere alle foreldre med barn i den aktuelle årgangen til oppstartmøte torsdag 4.oktober klokken 17.00 på vårt klubbhus på Lade (Trygghuset). Her vil vi prøve å organisere slik at dere kan komme i gang med aktivitet over høstferien og gi nyttige tips og triks samt gjøre dere mer kjent med støttespillere i klubben.

I Trygg-Lade er barna organisert gjennom Barneidretten fram til de er 12 år og vil få tildelt tid til både all-idrett, svømming og fotball / håndball (Ikke første året). Målet for klubben er å gi gode rammer for oppvekst på Lade og skape et samhold som kommer barna til gode også videre i oppveksten. Det første året vil være spesielt viktig, da det gir en kjempefin arena for barna til å bli bedre kjent med de som de vil starte på skole med senere. Aktivitetene skal være tilgjengelig for alle og målet er at flest mulig skal ville være med, lengst mulig!

Vi er en foreldredrevet klubb som betyr at dere får sjansen til å være med å drive aktiviteten sammen med barna deres. I oppstarten kreves veldig lite ferdigheter for å være med som «trener» eller aktivitetsleder. Det viktigste er å være støttende og bidra til at barna mestrer innenfor sine rammer og at treningen er lekbetont. I tillegg vil vi ha behov for en årgangsansvarlig som koordinerer en årsplan og kommuniserer mot klubben der det skulle være behov for dette. Vi vil selvfølgelig støtte årgangsansvarlig til å lykkes i rollen og vedkommende vil også få en «fadder» i en annen årgang som kan støtte og hjelpe til med det som trengs å gjøres. Hvis dette er interessant for deg så gi gjerne en lyd på forhånd!

Velkommen til oppstartmøte, vi gleder oss veldig til å få bli bedre kjent med 2013-kullet og være med å gi en fin oppstart for alle sammen!

Les gjerne mer om allidretten her på våre nettsider eller ta kontakt direkte med meg på mail; john@trygglade.no.

Med vennlig hilsen

John Wormdal
Styreleder Barneidrettstyret
Trygg / Lade