Ny avtale med EiendomsMegler 1

Vi i sportsklubben Trygg/Lade har i flere år samarbeidet med EiendomsMegler 1. EiendomsMegler 1 er for oss en viktig støttespiller som ønsker å bidra i utviklingen av klubben og lokalmiljøet her på Lade. EiendomsMegler 1 - Lade har ansatte med lokal tilhørighet som etterstreber å besitte lokalkunnskap, og ønsker til enhver tid å ha spisskompetanse om bydelens utvikling. De er den suverene markedslederen her på Lade.

Som et ledd i samarbeidet med EiendomsMegler 1 har vi inngått en kickback-avtale som gir Sportsklubben Trygg/Lade kr 5.000,- for hver salgsavtale som signeres og selges gjennom EiendomsMegler 1 - Lade. På denne måten kan du være med på å støtte klubben i ditt hjerte!

Vilkår:

  • Tips om salg må varsles avdelingsleder Anton Kopreitan før oppdragsinngåelse.

  • Ta gjerne kontakt dersom du/dere har spørsmål til avtalen. (Tlf. 95053608, anton.kopreitan@em1.no)

Sportslig hilsen

Anton Kopreitan
Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 950 53 608
anton.kopreitan@em1.no
Jan Frode Saasen
Styreleder, Trygg/Lade
Tlf. 916 82 912
Kjell Løvseth
Daglig leder, Trygg/Lade
Tlf. 911 12 730
rgb_EiendomsMegler1_pos (1).png